Thursday, July 5, 2012

Rai By Anusheh Anadil [Bangla Mp3 2012 - MediafireLink]Track List:

1.Tirthe Beroi
2.Rai Jago Bhai
3.Rohoshshyo
4.Shabash Manush
5.Nodir Prem
6.Aha Ki Jaley Atkailore
7.Moner Manush
8.Tui Mehg Ami Brishti
9.Radhar Prem
10.Dujonari Prem Mile Shoilo Jogot Hoilo Alo
11.Mon Diya por ashol Madrasae

No comments:

Post a Comment